ای دو | Eido

تمامی محصولات خمیری اعم از: خمیر یوفکا، باقلوا، هزارلا، سمبوسه، پیتزا،رول بورک ها، ته دیگ و تل کادایف های خشک و تر و لوکوم ها، با برند ای دو به بازار ارائه می شوند.

محصولات ای دو