گروه صنعتی پامین
منو موبایل

گروه صنعتی پامین

تماس با ما

تمـــاس تلفـــنی

ایــــمیـــل

آدرس

دفتر مرکزی : تهران ، شیخ بهایی شمالی ، خیابان قوام پور ، پلاک 18

دفاتر گروه صنعتی پامین

کارخــــــــانه آیلیـــن مهر

کارخــــــــانه آیلیـــن کــام

دفـــــتـــر مرکــزی تـــهران

دفـــــتــــر مرکـزی کــــرج

دفــــــتـــر مرکزی تبریـــز

دفـــــتـــر مرکـزی ارومیه

دفــــــتـــر مرکزی اهــواز

دفـــــتـــر مرکـزی شیـراز

fa_IRPersian