پامین | Pamin

محصولات تخم مرغی، اعم از: تخم مرغ های بسته بندی شده، مایع کامل، سفیده و زرده تخم مرغ، پودر تخم مرغ کامل، سفیده و زده، خامه های قنادی آناسان و پامین، تحت برند پامین به بازار عرضه می گردد.

محصولات پامــین