آدرس

موقعیت جغرافیایی کارخانه آیلین کام

ایمیل

info@pamingroup.com

تلفن تماس

36309232-5 041 , 09120299855

  محل ارسال متن

  اطلاعات تماس ضروری

  کارخانه آیلین مهر: ۵-۰۴۱۳۶۳۰۹۲۳۲


  کارخانه آیلین کام: ۳-۰۴۱۳۴۳۲۹۶۴۲


  دفتر مرکزی تهران:۳-۰۲۱۸۸۹۷۹۷۳۱


  دفتر شرق تهران: ۴-۰۲۱۷۷۱۸۲۱۲۳


  دفتر غرب تهران: ۰۲۱۶۶۰۸۶۲۸۹


  دفتر کرج: ۰۲۶۳۲۷۰۹۹۳۳


  دفتر تبریز: ۰۴۱۳۳۳۳۳۴۳۴


  دفتر ارومیه: ۰۴۴۳۳۳۸۵۰۲۴


  دفتر اهواز: ۰۶۱۳۵۵۷۵۱۳۸


  دفتر شیراز: ۰۷۱۳۶۳۶۳۲۲۳

  pamin market

  از فروشگاه اینترنتی پامین بازدید نمایید

  پامین مارکت