برنـــــــــدهای پامین

پامین | Pamin

محصولات تخم مرغی، اعم از: تخم مرغ های....

دکترسان | DrSun

پروتئین ها و مکمل های ورزشی، تحت برند دکتر سان...

ای دو | EiDo

تمامی محصولات خمیری اعم از: خمیر یوفکا...

ایپک | Epak

عصاره های گوشتی و آبلیمو، زیرمجموعه تولیدات...

پــدرام | Pedram

این برند مختص آب نارنج های تولید شده...

آیلین پخش | AilinPakhsh

گروه صنعتی پامین، برای ارائه هر چه بهتر و سریع تر..