افتخار ما رضایت مشتریان است

مقام‌ها و افتخارات کسب شده گروه صنعتی پامین

گروه صنعتی پامین متشکل از شرکت‌ها و برندهای متعدد با تولید محصولات متنوع توانسته در راستای امر اشتغال زایی افتخارات زیادی در عرصه صنعت کشور کسب نماید.
از جمله افتخارات کسب شده توسط گروه صنعتی پامین عبارتند از:
کار آفرین نمونه در دوره های متوالی
واحد نمونه صنعتی از نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال‌های متوالی
واحد نمونه صنایع غذایی در سال‌های متوالی
برگزیده کارآفرین برتر استانی
دریافت لوح تقدیر برای واحد نمونه صنعتی از دست استاندار مختلف
واحد نمونه استاندارد در طی سالهای متوالی
واحد نمونه از نظر سازمان تامین اجتماعی