اولین نشست تخصصی کمیته بانوان اتاق تبریز

۲۵خرداد۱۴۰۳ارتباطات و روابط عمومیاخبار
اولین نشست تخصصی کمیته بانوان اتاق تبریز / گزارش تصویری اولین نشست تخصصی کمیته بانوان اتاق تبریز روز پنجشنبه ۲۴ ...

نقش حیاتی صنایع غذایی در اقتصاد کشور

۲۲خرداد۱۴۰۳رضا جعفریاخبارنمایشگاههمکاران
نقش حیاتی صنایع غذایی در اقتصاد کشور دکتر رضا جعفری، مدیرعامل گروه صنعتی پامین و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، ...

ادامه مذاکرات با مشتریان داخلی و خارجی در آگروفود ۲۰۲۴

۲۱خرداد۱۴۰۳ارتباطات و روابط عمومیاخبارنمایشگاه
مذاکرات مدیران گروه صنعتی پامین با مشتریان داخلی و خارجی در نمایشگاه آگروفود ۲۰۲۴ ادامه دارد به گزارش روابط عمومی ...

با حضور دکتر رضا جعفری ارتباطات نمایشگاهی ادامه یافت

۲۰خرداد۱۴۰۳ارتباطات و روابط عمومیاخبارنمایشگاه
با حضور دکتر رضا جعفری ارتباطات نمایشگاهی ادامه یافت در روز دوم نمایشگاه ایران آگروفود 2024 با حضور دکتر رضا ...

گزیده مطالب وبلاگ همکاران گروه صنعتی پامین