فهیمه دخانجینمایش همه نوشته ها

Avatar for فهیمه دخانجی

دکتر فهیمه دخانچی، عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانجات گروه صنعتی پامین، فارغ‌التحصیل رشته تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناس ارشد MBA و دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار