تماس با پامـــین

تمـــاس تلفـــنی

36309232-5 041 , 02188979731

ایــــمیـــل

info@pamingroup.com

آدرس

دفتر مرکزی : تهران ، شیخ بهایی شمالی ، خیابان قوام پور ، پلاک 18

ارســـــــال پـــیــام

  دفاتر پـــامیــن

  کارخــــــــانه آیلیـــن مهر

  کارخــــــــانه آیلیـــن کــام

  دفـــــتـــر مرکــزی تـــهران

  دفـــــتــــر مرکـزی کــــرج

  دفــــــتـــر مرکزی تبریـــز

  دفـــــتـــر مرکـزی ارومیه

  دفــــــتـــر مرکزی اهــواز

  دفـــــتـــر مرکـزی شیـراز