گروه صنعتی پامین، یک هولدینگ تولید محصولات غذایی است

معرفی مدیران و کارشناسان گروه صنعتی پامین

امور فروش گروه صنعتی پامین

رسول علیپور

مدیر فروش ستادی و مکمل‌های ورزشی

کارشناس ارشد بازرگانی

محمود صلاحی

مدیر صادرات

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

سمیه سعادتمند

کارشناس فروش ستادی

کارشناس کشاورزی

وحیده عبداله زاده

کارشناس فروش
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس مدیریت

پرستو ملک‌محمدی

سرپرست فروش صنعتی دفترمرکزی

کارشناس مدیریت و اقتصاد بازرگانی
MBA فروش

محمود محمودی

کارشناس صادرات و فروش مکمل‌های ورزشی

کارشناس بازرگانی

نرگس خان‌محمدی

سرپرست فروش زنجیره‌ای

کاردانی حسابداری

شرکت آیلین پخش آراد

افشین ازهری

مدیرعامل شرکت پخش

مهندسی کشاورزی

مسعود ضیایی

معاون شرکت پخش

کارشناس مدیریت دولتی

امیر راثی

معاون پشتیبانی و  لجستیک شرکت پخش

کارشناس مدیریت دولتی

رویا معمار

مدیرمالی و اداری شرکت پخش

کارشناس اقتصاد بازرگانی

مهدی سیدی

مدیر دفتر پخش آذربایجان‌شرقی

دامپزشک

مهران غلامپور

مدیر دفتر پخش تهران و البرز

دیپلم کامپیوتر

مهدی ربیعی

مدیر دفتر پخش اصفهان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

محمد گرجانی

مدیر دفتر پخش استان فارس

کارشناس مدیریت کسب و کار

امور بازرگانی گروه صنعتی پامین

امیر پرکار اصل

مدیربازرگانی داخلی

کارشناس حقوق

بهار حسنی‌نسب

مدیر بازرگانی خارجی

کارشناس صنایع غذایی

نادر ایلغمی

سرپرست بازرگانی
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس بیولوژی

مریم خامه

سرپرست بازرگانی
دفتر مرکزی تهران

کارشناس ارشد صنایع غذایی

مدیران ستادی گروه صنعتی پامین

مهدی پورنصیر

قائم مقام مدیرعامل و مدیرمالی

کارشناس ارشد حسابداری

مجید رحیمی

مدیر اموراداری و منابع انسانی

کارشناس برنامه‌ریزی اجتماعی

امیرعطا مقدمیان

مدیر برنامه ریزی و IT

کارشناس ارشد تغذیه طیور

امیر محسن‌زاده

مدیر دفتر مرکزی تهران
مدیر فروش صنعتی

مهندسی مکانیک

مهدی شمشیری

معاون اجرایی

دامپزشک
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

رسول پیشوا

مدیر امور عمرانی

مهندسی صنایع

مهدی باقری

قائم مقام مدیرعامل
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس بازرگانی

فیروز افسری

مدیر حسابرسی

کارشناس حسابداری

رسول بگلری

مدیر بازرسی

کارشناس برق و الکترونیک

بهروز سرخابی

سرپرست حسابداری و اموربانکی

کارشناس کشاورزی

کریم اسدپور

مدیر امور مالی
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس حسابداری

سیدمصطفی نیرومند

مدیر کارخانه
صنایع بسته‌بندی پدرام

کارشناس صنایع

امور کنترل کیفی و تحقیق و توسعه گروه صنعتی پامین

پروانه انصاف دوست

مدیر کنترل کیفی
گروه صنعتی پامین

کارشناس میکروبیولوژی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مهدی شمشیری

مدیر کنترل کیفی
محصولات لبنی

دامپزشک

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

الهام آزاد خیابانی

مدیر کنترل کیفی
مکمل‌های ورزشی

دکترای داروسازی

آیلار خلیلی وند

مدیر کنترل کیفی

آیلین کام آذر

کارشناس صنایع غذایی

شلاله پزشکی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس صنایع غذایی

مینا شهابی

کارشناس بهداشت حرفه‌ای

کارشناس بهداشت حرفه‌ای

مجید زاهدی

رابط کنترل کیفی

دیپلم

امور تولید گروه صنعتی پامین

محسن پرکار

مدیر تولید

پارس آیلین مهر

داریوش لطفی

مدیر تولید

پارس آیلین مهر

رحمان رجبی

مدیر تولید

آیلین کام آذر

رسول غفاری

مدیرتولید صنایع بسته‌بندی پدرام

آیلین کام آذر

امور فنی گروه صنعتی پامین

مسعود حسین‌وندی

مدیرفنی

آیلین کام آذر

برات حسن‌زاده

سرپرست مکانیک

پارس آیلین مهر

حامد واحد هاشمی

سرپرست برق

پارس آیلین مهر