گروه صنعتی پامین، یک هولدینگ تولید محصولات غذایی است

معرفی مدیران و کارشناسان گروه صنعتی پامین

امور فروش گروه صنعتی پامین

امیر محسن‌زاده

مدیر فروش صنعتی

مهندس مکانیک

رسول علیپور

مدیر فروش ستادی و مکمل‌های ورزشی

کارشناس ارشد بازرگانی

محمود صلاحی

مدیر صادرات

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

سمیه سعادتمند

کارشناس فروش ستادی

کارشناس کشاورزی

وحیده عبداله زاده

کارشناس فروش
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس مدیریت

پرستو ملک‌محمدی

سرپرست فروش صنعتی دفترمرکزی

کارشناس مدیریت و اقتصاد بازرگانی
MBA فروش

محمود محمودی

کارشناس صادرات و فروش مکمل‌های ورزشی

کارشناس بازرگانی

نرگس خان‌محمدی

سرپرست فروش زنجیره‌ای

کاردانی حسابداری

شرکت آیلین پخش آراد

افشین ازهری

مدیرعامل شرکت پخش

مهندسی علوم و صنایع غذایی

مسعود ضیایی

معاون شرکت پخش

کارشناس مدیریت دولتی

امیر راثی

معاون پشتیبانی و لجستیک شرکت پخش

کارشناس مدیریت دولتی

رویا معمار

مدیرمالی و اداری شرکت پخش

کارشناس اقتصاد بازرگانی

مهدی سیدی

مدیر دفتر پخش آذربایجان‌شرقی

دکترای دامپزشکی

مهران غلامپور

مدیر دفتر پخش تهران و البرز

دیپلم کامپیوتر

مهدی ربیعی

مدیر دفتر پخش اصفهان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

محمد گرجانی

مدیر دفتر پخش استان فارس

کارشناس مدیریت کسب و کار

امور بازرگانی گروه صنعتی پامین

امیر پرکار اصل

مدیربازرگانی داخلی

کارشناس حقوق

بهار حسنی‌نسب

مدیر بازرگانی خارجی

کارشناس صنایع غذایی

نادر ایلغمی

سرپرست بازرگانی
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس بیولوژی

مریم خامه

سرپرست بازرگانی
دفتر مرکزی تهران

کارشناس ارشد صنایع غذایی

مدیران ستادی گروه صنعتی پامین

مهدی پورنصیر

قائم مقام مدیرعامل و مدیرمالی

کارشناس ارشد حسابداری

مجید رحیمی

مدیر اموراداری و منابع انسانی

کارشناس برنامه‌ریزی اجتماعی

امیرعطا مقدمیان

مدیر برنامه ریزی و IT

کارشناس ارشد تغذیه طیور

امیر محسن‌زاده

مدیر دفتر مرکزی تهران

مهندسی مکانیک

مهدی شمشیری

معاون اجرایی
گروه صنعتی پامین

دکترای دامپزشکی
کارشناس ارشد مدیریت

محسن چهری

قائم مقام مدیرعامل
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس صنایع غذایی

رسول پیشوا

مدیر امور عمرانی

مهندسی صنایع

فیروز افسری

مدیر حسابرسی

کارشناس حسابداری

رسول بگلری

مدیر بازرسی

کارشناس برق و الکترونیک

بهروز سرخابی

سرپرست حسابداری و اموربانکی

کارشناس کشاورزی

مهدی باقری

سرپرست امور اداری
شرکت آیلین کام آذر

کارشناس بازرگانی

سیدمصطفی نیرومند

مدیر کارخانه
صنایع بسته‌بندی پدرام

کارشناس صنایع

امور کنترل کیفی و تحقیق و توسعه گروه صنعتی پامین

پروانه انصاف دوست

مدیر کنترل کیفی
گروه صنعتی پامین

کارشناس میکروبیولوژی

کارشناس ارشد مدیریت

مهدی شمشیری

مدیر کنترل کیفی
محصولات لبنی

دکترای دامپزشکی

ابوالحسن اسماعیلی

مدیر کنترل کیفی
مکمل‌های ورزشی

دکترای داروسازی

شلاله پزشکی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس صنایع غذایی

مجید زاهدی

رابط کنترل کیفی

دیپلم

امور تولید گروه صنعتی پامین

محسن پرکار

مدیر تولید

پارس آیلین مهر

داریوش لطفی

مدیر تولید

پارس آیلین مهر

رحمان رجبی

مدیر تولید

آیلین کام آذر

امور فنی گروه صنعتی پامین

یونس سهند

مدیرفنی
گروه صنعتی پامین

کارشناس صنایع غذایی

مسعود حسین‌وندی

مدیرفنی

آیلین کام آذر

برات حسن‌زاده

سرپرست مکانیک

پارس آیلین مهر

حامد واحد هاشمی

سرپرست برق

پارس آیلین مهر