امیرعطا مقدمیاننمایش همه نوشته ها

Avatar for امیرعطا مقدمیان

امیرعطا مقدمیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تغذیه طیور از دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدیر برنامه‌ریزی و آی‌تی گروه صنعتی پامین است.