مهدی شمشیرینمایش همه نوشته ها

Avatar for مهدی شمشیری

دکتر مهدی شمشیری | معاون اجرائی و مدیر فنی گروه صنعتی پامین | دامپزشک | کارشناس ارشد مدیریت | علاقمند به طبیعت گردی، تاریخ، خوشنویسی و موسیقی اصیل

ایمنی مواد غذایی و تاثیر آن بر اقتصاد

ایمنی مواد غذایی یک عامل کلیدی در تعیین سلامت انسان و درعین‌حال یکی از عوامل کلیدی در توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی است. محصول سالم و ایمن یک ضرورت در تجارت مواد غذایی است. ایمنی مواد غذایی به‌عنوان نقطه اتصال کشاورزی، سلامت و تجارت و تأثیرات فراگیر آن در توسعه اقتصادی و انسانی جامعه، هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ... ادامه مطلب . .