دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی

دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، روز یکشنبه ۱۹شهریور۱۴۰۲، به همراه دکتر رضاجعفری عضوهیئت‌رئیسه ... ادامه مطلب . .