دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی

دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی دکترمحمدکلامی، معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، روز یکشنبه 19شهریور1402، به همراه دکتر رضاجعفری عضوهیئت‌رئیسه ... ادامه مطلب . .